UFDC - George Fortune Collection

All Items


41 of 41 matching titles


Some aspects of Shona structure
Rugwaro rwe citatu
Katekisimo re matrimonio
Kare-kare, buku recipiri sub B =
Tsamba yecipiri =
Ngano
Izifundo neVangeli ezecawe nentsuku ezingcwele
Tsamba yecitatu
Rugwaro rwe cina
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano ; Volume 2, Tape 1-1
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Ngano
Buku ra Vana
Soldier's handbook on Shona customs
Handwritten booklet with translations of Ndebele language to English
Shumo /
Ǹ³gano
Cipere /
Tucece buku rekutanga
Tsoko nadhadha /
Ufuza hwakamba /
Kudzoka kwachamakanda /
Handitauri kuna ani kana ani zvake /
Kuregererwa kwakamba /
A vocabulary of the dialects of Mashonaland in the new orthography /
Rugwaro rwe citanhatu
George Fortune Bibliography: Author Index of Fortune Collection
"Nisiilano"; "Tales of Some Northeastern Rhodesian Tribes" (Annis S. Field U.M.C.A. MSORO; H. Zulu)
George Fortune obituary